De kvalifiserte rådene
De riktige produktene

 

KLIMA ENERGI, INNEMILJØ

 

solskjerming Solskjermingsproduktenes effekt på inneklima og energibruk
   
lufttetthet Fasadeprodukters betydning for inneklima
   
kuldebroer Fasadeprodukters betydning for inneklima og energibruk
   
dagslys Å HJELPE DAGSLYSET INN
Slik man styrer lyset inn mot filmrullen eller databrikken for en ønsket effekt, vil arkitekten bruke lys-
åpninger for at lyset kan "forme" rommene. Dette er viktige teknikker, når byggeforskrift stiller krav til
lysinnslipp og energibruk.
   
fasader-og-inneklima

FASADER OG INNEKLIMA
Glassbygg må bygges og driftes med omhu. Det er ingen snarveier hvis lysinnslipp og energibruk
skal tilfredsstille forskriftene

   
dagslys

DAGSLYS - AKTINIESK INNEMILJØ
Lysforholdene er avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon. Belysning
har stor betydning for menneskets helse og trivsel. Dagslys er den belysningsform som i alminnelighet
oppleves som best og mest riktig som allmennbelysning. (jfr byggereglene §8-35).

   
 

 

   
 

 

   

logo villamarkisen

logo-pluss2

logo taasen

dickson logo

sandatex-logo

rtlogo

logo ecliptic

logo norsol

Solskjermingsforbundet   post@solskjerming.no    918 23 422

Produsert av Axentum kommunikasjon i samarbeid med NorsDataSupport