OM SOLSKJERMINGSFORBUNDET

Solskjermingsforbundet arbeider for valg og bruk av riktige solskjermingsprodukter, godt inneklima, redusert energibruk og høy komfort i boliger og næringsbygg. 

Dette gjør vi ved å fremme kvalitet gjennom medlemmenes kompetansenivå, påvirke rammevilkår nasjonalt og internasjonalt og formidle kunnskap om bransjens produkter.

KONTAKT OSS
Solskjermingsforbundet v/Olav Sjøstrøm
c/o Skandinavisk Elektronikk AS
Postboks 235
2151 Årnes

E-post:  post@solskjerming.no
Tlf: 918 23 422  

STYRET

Styret i solskjermingsforbundet består av en rekke nøkkelpersoner fra solskjermingsbransjen. Styremedlemmene har høy erfaring og kunnskap om bransjen og kommer fra hele landet. 

MEDLEMSBEDRIFTER

Solskjermingsforbundet stiller krav til medlemmenes kompetanse, erfaring og driftsrutiner.
Her er en oversikt over alle medlemmer med kontaktinformasjon.

ØSTLANDET

Vista Norge AS
Industriveien 10, 1483 Hagan
Tel 67 06 84 40

www.vistanorge.no
post@vistanorge.no

Totalleverandør innenfor gardinoppheng og solavskjerming

Ringfoss Markiser
2164  Skogbygda
Tel 930 06 694

kjell@scandic.no

Alle typer produkter, boligbygg, næringsbygg

Lady Solskjerming  AS
Nordahl Brunsg 8, 2001 Lillestrøm
T
el 63 89 32 89

www.lady.no
info@lady.no

Alle typer produkter, boligbygg, næringsbygg

Norsol AS                                   Vækerøveien 213 – Røa,                     0751 Oslo                                                        Tlf 411 10 100

www.norsol.no
oslo@norsol.no

Alle typer produkter, boligbygg, næringsbygg.

Hilmar Hammerhei AS
Myrfaret 4, 1400 Ski
Tel 64 97 69 90

www.hh.no
post@hh.no

Alle typer produkter, boligbygg, næringsbygg

Somfy Norway AS
Industriv. 27D, 2020 Skedsmokorset
Tel 415 76 639

www.somfy.no
info.no@somfy.com

Automatisering og motorer til bolig og næringsbygg

MIDT-NORGE / NORD-NORGE

Norsol AS
Industrivegen 8, 6630 Tingvoll
Tel 411 10 100

www.norsol.no
norsol@norsol.no

Alle typer produkter, boligbygg, næringsbygg

SØRLANDET

Skiens Persiennefabrikk
Gulsetv 91, 3726 Skien
Tel 35 53 71 50

www.skiens.no
skiens@online.no

Alle typer produkter til prosjekt og privat

Norsol AS
Industrivegen 8, 6630 Tingvoll
Tel 411 10 100

www.norsol.no
norsol@norsol.no

Alle typer produkter, boligbygg, næringsbygg

VESTLANDET

T. Aasen Solskjerming AS
Forusbeen 10, 4033 Stavanger
Tel 51 85 99 00

www.t-aasen.no
post@t-aasen.no

Alle typer produkter til prosjekt og privat

Stavanger Markise og persienne Fabrikk AS
Gandsv 7, 4017 Stavanger
Tel 51 58 87 50

www.stavanger-markise.no
post@stavanger-markise.no

Alle typer produkter, boligbygg, næringsbygg

Jærsol AS
Bjørkev 6, 4340 Bryne
Tel 473 59 935

www.jærsol.no
per.hareland@lyse.net

Alle typer produkter, boligbygg, næringsbygg

Norsol AS
Industrivegen 8, 6630 Tingvoll
Tel 411 10 100

www.norsol.no
norsol@norsol.no

Alle typer produkter, boligbygg, næringsbygg

UNDERLEVERANDØRER

UNITECH MACHINES AS

www.unitech.as

Dickson-Constant Nordiska AB

www.dickson-constant.com